Az utolsó horvát királytól Horthy Miklósig
A Svastits-kápolna embertani vizsgálata

Amikor elvállaltuk a Svastits-kápolna csontjainak embertani vizsgálatát, még nem sejtettük, hogy rajtuk keresztül egy horvát eredetű magyar nemesi család évszázadokon átívelő történetébe is be fogunk pillantani.

csontok.jpg

Írta: Buzár Ágota, Bernert Zsolt (MTM, Embertani Tár), Varga Máté (Rippl-Rónai Múzeum)

A Somogy megyei Szentgáloskéren található Svastits-kápolna megmentését és helyreállítását 2018-ban kezdte meg az Elherdált Műemlékeinkért Egyesület szervezésében a Szentgáloskéri Önkormányzat a MNL Somogy Megyei Levéltára és a Rippl-Rónai Múzeum munkatársainak segítségével.

kapolna12.jpgA Svasits-kápolna az 1980-as évek végén, még ép tetővel, és 2018-ban, a feltárás idején
  (forrás: elherdaltorokseg.blog.hu)

2018. szeptember 23-án, október 15-én és 31-én három részletben került sor a leletmentésre, a kriptában található csontokat Varga Máté régész (Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár) vezetésével összegyűjtötték, majd a kriptában rendet raktak. A sírboltot ugyanis ismeretlenek többször feltörték, a koporsókat felforgatták, a bennük lévő elhunytak maradványait szanaszét szórták és csontokat loptak el. Amikor vizsgálatra átvettük a csontokat, annyit tudtunk, hogy egy 1922-es leltár öt koporsót említ, de egyéb feljegyzések, illetve a helyszínen talált keresztmaradványok alapján feltételezhető volt, hogy többen temetkeztek oda, vagy a kápolna köré. Elsődleges feladatunk a csontok szétválogatása, és az ide temetett egyének számának megállapítása volt. Az összegyűjtött csontokat nem és életkor szerint szétválogattuk, majd megpróbáltuk a forrásokból ismert személyekhez kötni a csontvázakat. A végső cél természetesen az, hogy az emberi maradványok a kripta helyreállítását követően visszakerülhessenek méltó helyükre.
A Svastits-kápolnáról és a családról kiállítás készül a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban, amelyet előre láthatólag 2019. május végétől tudnak megtekinteni az érdeklődők.

csontokszanaszet.pngA többször feltört kriptában a földön hevertek az összekeveredett csontok
(forrás: elherdaltorokseg.blog.hu)

kripta.jpgA kripta leletmentés és rendrakás előtt (fotó: Varga Máté)

A kápolnát egy mélyen vallásos katolikus család, pontosabban az édesanya, Halassy Róza – Svastits Gábor felesége – építtette a lányuk számára 1894-ben a család szentgáloskéri birtokán. Szándéka szerint nemcsak a 27 évesen elhunyt Svastits Gabriella (Ella), hanem a család több tagja számára beláthatatlan időkig biztosítani kívánta a családi sírboltot.
A feltárás körülményeiről, a kripta helyreállításáról az egyesület blogján többet olvashatnak.

Az utolsó horvát királytól Horthy Miklósig – A Svastits család története

A Svastits-kriptából származó maradványok vizsgálatával egyidejűleg elkezdtünk ismerkedni a Svastits család történetével. Családi emlékezetük messzire nyúlik vissza a múltba, és számos ponton kapcsolódik a magyar történelem emlékezetes eseményeivel. A család első ismert őse Svačić Péter (‘Petar Svačić’), Knin (latinul Tininum) várának ura volt Dalmáciában. A rendek őt választották Horvátország királyává 1093-ban. Svačić Péter, az utolsó horvát király 1097-ben a Gvozd-hegységnél (Péter-hegy) a magyarok ellen vívott csatában esett el. (Péter halála után Horvátország 1918-ig a Magyar Királysághoz tartozott.)

1097_gvozdhegyicsata.jpgAz utolsó horvát király, Svačić Péter a Gvozd-hegyi csatában lelte halálát 1097-ben (forrás: Wikipédia)

Az 1500-as években a család Horvátországból Torontál megyébe költözött, az ottani Bocsár községről vette fel ‘bocsári’ előnevét. Onnan került a család több tagja például a mai Vas, Zala és Somogy megyékbe, ahol gyakran viseltek megyei hivatalokat, kitűntek a csatákban, és általában jól nősültek. Svastics Gáspár 1580-ban Zrínyi György katonájaként harcolt a szlatinai ütközetben, ahol lefejezte Szkender béget, amely tettért jutalmul nemesi rangot kapott. Svastits István, 1636-ban zalavári kapitány, 1647-ben a körmendi vár kapitánya volt. Svastits Imre 1848-as százados, Svastits Benő 1848-as honvédhadnagy volt. A kriptát építtető dévaványai Halassy Róza elsőfokú unokatestvére Horthyné Halassy Paulának, Horthy Miklós édesanyjának.

Embertani vizsgálatok – koponyák nélkül is sok mindenről árulkodnak a maradványok

A kriptában feltárt, összekeveredett emberi maradványokat 2018. november 11-én szállították be a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárába, ekkor kezdődött el a csontok antropológiai vizsgálata.

csontokdoboz.jpg

Az exhumálást követően a feltárt csontokat dobozokban szállították a Magyar Természettudományi Múzeumba a Rippl-Rónai Múzeum munkatársai (fotó: elherdaltoroksegunk.blog.hu)

A hosszúcsontok és a medencék alapján már a vizsgálat elején körvonalazódni látszott, hogy a csontok hat egyénhez tartozhatnak. Az embertani vizsgálatról kisfilmet készítettek a Rippl-Rónai Múzeum munkatársai. A csontokon morfológiai nemet határoztunk, és megbecsültük az elhalálozási korukat. Mivel a kriptában egyetlen koponyát sem találtak (valószínűleg mindet ellopták), csak állkapocsból került elő öt darab, a nem meghatározásánál főleg a medence nemi jellegei, az életkor becslésénél többek között a bordák szegycsonti vége, és a szeméremcsont ízületi felszíne segített. A mérhető hosszúcsontokat lemértük, ez alapján testmagasságot számítottunk, valamint feljegyeztünk minden elváltozást. A maradványok főleg csontos állagúak, ám több egyén esetében találtunk mumifikálódott lágyrészeket, bizonyos esetekben megmaradt a kötőszövet, a bőr és az inak is.

csontok.jpg

Az egy egyénhez tartozó csontokat szétválogattuk, majd nemet határoztunk és életkort becsültünk.
(fotó: György Zoltán)

A vizsgálat során sikerült azonosítanunk öt egyént, a hatodik személy azonossága azért nem egyértelmű, mert az életkora, a gyászjelentések és a keresztmaradványok alapján több személy is szóba jöhet.

Kik nyugodtak a kriptában?

A Svastits család családfája

csaladfa.png

vizeki Tallián Andorné bocsári Svastics Gabriella

Született: 1868. február 8.

Meghalt: 1894. március 21-én Osztopánban

Élt 27 évet (csontjai alapján becsült életkora: 25 év).

A kriptát édesanyja, Halassy Róza építtette lánya számára. A kriptába temették Gabriella édesapját, Svastits Gábort és testvérét, Svastits Aladárt is, akiket szintén sikerült azonosítani.

Csontjai, ízületei épek, tömör a csontszerkezet, nőies a csontváz, a csontokon az izomtapadási helyek kevéssé fejlettek. Semmilyen betegségre utaló elváltozást nem találtunk.

csont.jpgMumifikálódott kötőszöveti szalagok és a porckorong maradványai a csigolyán (fotó: György Zoltán)

bocsári Svastics Imre

Született: 1827.

Meghalt: 1894. október 24.

Élt 67 évet (csontjai alapján becsült életkora: 60-69 év).

1848-as honvéd százados, a Somogy megyei honvédegylet egykori elnöke. Egyik fiát, Svastics Nándort is azonosítottuk az ide temetettek között. Másik fia, Svastics Imre a kaposvári Keleti temetőben nyugszik.

Csontjai enyhén porotikusak, a váll-, könyök- és térdízületek kissé gyulladtak. A csigolyák szerkezete csontritkulásra utal (porotikusak), rajtuk degeneratív, kopásos elváltozásokat figyeltünk meg. Az állkapcsából még életében elvesztett néhány (őrlő)fogat. Jobb lábfeje egyben, bal lábfeje részben mumifikálódott.

ballabfejmumia.jpg

Mumifikálódott lábfej (fotó: György Zoltán)

bocsári Svastits Gábor

Született: 1829. március 7.

Meghalt: 1909. szeptember 29-én Budapesten, Szentkirályi utca 6. Holttestét hazaszállították Szentgáloskérre.

Élt 80 évet (csontjai alapján becsült életkora: 75-x év).

Somogy vármegye törvényhatósági bizottságának a tagja, igali főszolgabíró, szili kerület parlamenti képviselője.

A csontjai robusztusak és erősen porotikusak. Minden ízületében – de leginkább a csípő-, térd-, vállízületben – porckopást (artrózist) figyeltünk meg. A jobb csípőízületben és a jobb combcsont feji részén sok a csontfelrakódás, a porckopás miatt fényesre csiszolódott (eburnifikált) a csontfelszín. A csigolyákon az életkor előrehaladtával súlyosbodó, kopásos, degeneratív elváltozásokat találtunk (peremképződés, kisízületi gyulladások).

jobbcombcsont.jpg(fotó: György Zoltán)

bocsári Svastics Aladár

Született: 1869. április 4.

Meghalt: 1909. december 1.

Élt 40 évet (csontjai alapján becsült életkora: 40-44 év)

Édesanyja, Halassy Róza építtette a kriptát testvére, Gabriella számára. Apját, Svastics Gábort, szintén ide temették.

Csontjai nagyok, robusztusak, de nem fejlettek az izomtapadási helyek. A csontszerkezet tömör, épek az ízületek. A gerinc háti szakaszán és az ágyéki szakaszán a csigolyatesteken apró bemélyedéseket (Schmorl-herniát) figyeltünk meg. A Schmorl-hernia gyakori elváltozás a gerincen, és nem mindig okoz panaszokat. Testének több része mumifikálódott (lábfej, könyök, medence).

dr. bocsári Svastics Nándor

Született: 1872.

Meghalt: 1928. március 28.

Élt 56 évet (csontjai alapján becsült életkora: 50-55 év)

Somogy vármegye nyugalmazott főszolgabírája, volt kormánybiztos. Édesapja, Svastics Imre szintén ide lett eltemetve.

Csontja robusztusak, de nem izmosak, csontszerkezete ép, tömör. A jobb medence belső felszínébe egy hegyes fémtárgy beletörött (valószínűleg a kripta feldúlásakor valamilyen fémtárgy beleszúródott a csontba).

medence_szurt.jpgJól látszik a medence belső felszínébe belefúródott és beletört egy fémtárgy hegye (fotó: György Zoltán)

dévaványai Halassy Antónia

Született: 1842. július 18.

Meghalt: 1934?

Élt 92 évet (csontjai alapján becsült életkora: 75-x év).

Minden csontja erősen porotikus, ízületei gyulladtak, deformáltak (térd-, csípő-, könyök-, csukló-, váll). A csigolyáin többféle degeneratív jellegű, kopásos elváltozást találtunk.

Személyazonossága még kérdéses, bár a koporsóját megtalálták a kriptában. A kriptát építtető Halassy Róza testvére. Amennyiben nem Antóniáé a csontváz, úgy életkora alapján két személy jöhet szóba:

  • dévaványai Halassy Róza (születése-halálozása nem ismert). Ő építtette a kriptát lánya, Gabriella számára. Ide temették férjét, Gábort, lányát, Gabriellát és fiát, Aladárt, és talán őt magát is.
  • dévaványai Halassy Ignáczné vizeki Tallián Mária (1814-1898. szeptember 6., élt 84 évet), Halassy Róza és Halassy Antónia édesanyja, Gabriella nagyanyja. A gyászjelentése alapján a szentgáloskéri kriptában temették el.

A cikkben szereplő képekért és adatokért köszönetet mondunk Varga Máténak (Rippl-Rónai Múzeum), Németh Györgyinek (Elherdált Műemlékeinkért Egyesület), valamint Kiss Norbertnek (MNL Somogy Megyei Levéltára).

Amennyiben további információval tud szolgálni a Svastits-család kutatásával kapcsolatban, kérjük, segítse munkánkat, és vegye fel velünk a kapcsolatot a titkarsag@elherdalt.hu e-mailcímen!

A bejegyzés trackback címe:

https://mttmuzeum.blog.hu/api/trackback/id/tr5914620192

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

Hirdetés

Látogasd meg honlapunkat, lájkolj és kövess minket! Facebook, Twitter, YouTube, Tumblr, Pinterest

logo_jpg.jpg

mti_hirfelhasznalo.jpg

Facebook oldaldoboz

Friss témák

Rovatok

Szerzők

Információk, ajánlók

 

 

 

 

Naptár

június 2024
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
süti beállítások módosítása